ارائه نسخه 3.10.2.0 نرم افزار آریاسان رستورانی
[ دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۳ ]
ارائه نسخه 3.10.2.0 نرم افزار آریاسان رستورانی
نسخه 3.10.2.0 نرم افزار آریاسان رستورانی در تاریخ 6 تیر ماه 1393 به بازار عرضه شد از تغییرات این نسخه نسبت به نسخه قبل (3.10.2.0) می توان به موارد زیر اشاره...  
ارائه نسخه 3.10.1.0 نرم افزار آریاسان رستورانی
[ چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ]
ارائه نسخه 3.10.1.0 نرم افزار آریاسان رستورانی
نسخه 3.10.1.0 نرم افزار آریاسان رستورانی در تاریخ 25 تیر ماه 1393 به بازار عرضه شد از تغییرات این نسخه نسبت به نسخه قبل (3.9.0.0) می توان به موارد زیر اشاره...  
ارائه نسخه 2 نرم افزار آریاسان رستورانی
[ چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۰ ]
ارائه نسخه 2 نرم افزار آریاسان رستورانی
                  این Version در تاریخ 25/09/1390 به بازار عرضه شد.                 * افزودن تسویه نقد...  
ارائه نسخه 1.53.2 نرم افزار آریاسان رستورانی
[ چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۰ ]
ارائه نسخه 1.53.2 نرم افزار آریاسان رستورانی
در تاریخ 12 مهــر 1390 نسخه 1.53.2 نرم افزار آریاسان رستورانی به بازار عرضه شد. ----- از تغییرات این نسخه نسبت به نسخه قبل (1.52) می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. افزودن کد...  
ارائه نسخه 1.52 نرم افزار آریاسان رستورانی
[ یکشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۰ ]
ارائه نسخه 1.52 نرم افزار آریاسان رستورانی
در تاریخ 27 شهـریــور 1390 نسخه 1.52 نرم افزار آریاسان رستورانی به بازار عرضه شد. ----- از تغییرات این نسخه نسبت به نسخه قبل (1.50) می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. نصب نسخه...  
ارائه نسخه 1.50 نرم افزار آریاسان رستورانی
[ دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ ]
ارائه نسخه 1.50 نرم افزار آریاسان رستورانی
در تاریخ 16 مــرداد 1390 نسخه 1.50 نرم افزار آریاسان رستورانی به بازار عرضه شد. ----- از تغییرات این نسخه نسبت به نسخه قبل (1.46) می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. غرفه ای شدن...  
ارائه نسخه 1.46 نرم افزار آریاسان رستورانی
[ سه شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۰ ]
ارائه نسخه 1.46 نرم افزار آریاسان رستورانی
در تاریخ 27 تیــر 1390 نسخه 1.46 نرم افزار آریاسان رستورانی به بازار عرضه شد. ----- از تغییرات این نسخه نسبت به نسخه قبل (1.45) می توان به موارد زیر اشاره کرد: افزودن...  
ارائه نسخه 1.45 نرم افزار آریاسان رستورانی
[ یکشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۰ ]
ارائه نسخه 1.45 نرم افزار آریاسان رستورانی
 تغییرات نسخه 1.45 آریاسان رستورانی -----     فارسی شدن InstallShield و طراحی رابط کاربر برای نصب پیش نیازهای برنامه به صورت کاملا جذاب و کاربرپسند ...  
ارائه نسخه 1.44 نرم افزار آریاسان رستورانی
[ پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۰ ]
ارائه نسخه 1.44 نرم افزار آریاسان رستورانی
تغییرات نسخه 1.44 -----  افزودن توضیحات فاکتور نمایش اینکه غذایی در آشپزخانه های دیگر وجود دارد (در فاکتور آشپزخانه) افزودن دکمه Help به تمامی فرم ها ...  
ارائه نسخه 1.43 نرم افزار آریاسان رستورانی
[ چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ ]
ارائه نسخه 1.43 نرم افزار آریاسان رستورانی
 در تاریخ 21 اردیبهشت 1390 نسخه 1.43 نرم افزار آریاسان رستورانی به بازار عرضه شد. ----- از تغییرات این نسخه نسبت به نسخه قبل (1.42) می توان به موارد زیر اشاره کرد: ...  
ارائه نسخه 1.42 نرم افزار آریاسان رستورانی
[ پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ ]
ارائه نسخه 1.42 نرم افزار آریاسان رستورانی
در تاریخ 1 اردیبهشت 1390 ورژن 1.42 نرم افزار آریاسان رستورانی به بازار عرضه شد. ----- از تغییرات این ورژن نسبت به ورژن قبل (1.2) می توان به موارد زیر اشاره کرد: افزودن...  
ارائه نسخه 1.2 نرم افزار آریاسان رستورانی
[ جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۸۹ ]
ارائه نسخه 1.2 نرم افزار آریاسان رستورانی
در تاریخ 20 اسفند 1389 ورژن 1.2 نرم افزار آریاسان رستورانی به بازار عرضه شد. ----- از تغییرات این ورژن نسبت به ورژن قبل (1.00) می توان به موارد زیر اشاره کرد: افزودن...  
ارائه نسخه 1.00 نرم افزار آریاسان رستورانی
[ یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸۹ ]
ارائه نسخه 1.00 نرم افزار آریاسان رستورانی
در تاریخ 1 اسفند 1389 نسخه 1.00 نرم افزار آریاسان رستورانی با قابلیت های زیر به بازار عرضه شد:  ---------     کاربری فوق العاده آسان برای کسانی که آشنایی...