صفحه اصلی » نمایندگی ها
نمایندگی ها

تیم فروش شرکت تحلیلگران بارکد آریا بسیار خرسند خواهد بود که بتواند جهت نوسعه فروش و ارایه خدمات همه جانبه خود در سراسر کشور، از شرکت های فعال در حوزه کامپیوتر که حائز شرایط لازم باشند دعوت به همکاری جهت اخذ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصولات خود را بنماید.


فرم اخذ نمایندگی
در صورتیکه دارای زمینه فعالیت روی سایر نرم افزارهای حسابداری، فروشگاهی می باشید، ذکر نمایید.
در صورتیکه دارای نمایندگی محصولات نرم افزاری خاصی می باشید، ذکر نمایید.