جستجو
سفارشات سالن
[ چهارشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۰ ]
سفارشات سالن
امکان فروش بدون تسویه حساب در این قسمت وجود دارد. چنانچه فاکتوری را از این قسمت ثبت نمایید بایستی به صورت دستی تسویه حساب نمایید. کاربر این قسمت در رستوران ها و کافی...  
عملیات انبار
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
عملیات انبار
در سمت راست صفحه اصلی با مراجعه به منوی عملیات و کلیک بر روی عملیات انبار این صفحه باز می شود:   در این صفحه قادر خواهید بود عملیات های ذیل را انجام...  
 انتقال وجه بین صندوق ها
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
انتقال وجه بین صندوق ها
  در سمت راست صفحه اصلی با مراجعه به منوی عملیات و کلیک بر روی انتقال وجه بین صندوق این صفحه باز می شود:   توسط این بخش می توانیم مبلغ مورد نظر را از یک صندوق به...  
واریز وجه به صندوق
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
واریز وجه به صندوق
  در سمت راست صفحه اصلی با مراجعه به منوی عملیات و کلیک بر روی واریز وجه به صندوق این صفحه باز می شود:   در این پنجره قادر خواهید بود، مبلغی را به صندوق واریز...  
تسویه حساب صندوق
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
تسویه حساب صندوق
  در سمت راست صفحه اصلی با مراجعه به منوی عملیات و کلیک بر روی تسویه حساب صندوق این صفحه باز می شود:   در این پنجره قادر خواهید بود، مبلغی را از صندوق دریافت...  
تسویه حساب پرسنل
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
تسویه حساب پرسنل
  در سمت راست صفحه اصلی با مراجعه به منوی عملیات و کلیک بر روی تسویه حساب پرسنل این صفحه باز می شود: در این پنجره قادر خواهید بود، پرسنلی که هنگام تعریف، اجازه...  
تسویه حساب مشترک اعتباری
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
تسویه حساب مشترک اعتباری
در سمت راست صفحه اصلی با مراجعه به منوی عملیات و کلیک بر روی تسویه حساب مشترک اعتباری این صفحه باز می شود:   در این پنجره قادر خواهید بود، مشترکینی را که در...  
ثبت هزینه
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
ثبت هزینه
در سمت راست صفحه اصلی با مراجعه به منوی عملیات و کلیک بر روی ثبت هزینه این صفحه باز می شود:    در این پنجره می توانید هزینه های مورد نظر را ثبت نمایید. توجه: با...  
تحویل صندوق به کاربر
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
تحویل صندوق به کاربر
  در سمت راست صفحه اصلی با مراجعه به منوی تنظیمات و کلیک بر روی تحویل صندوق به کاربر این صفحه باز می شود: در این قسمت می توانیم صندوق هایی را که هنوز به کاربری...  
تعریف هزینه ها
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
تعریف هزینه ها
در سمت راست صفحه اصلی با مراجعه به منوی اطلاعات و کلیک بر روی هزینه ها این صفحه باز می شود: در این قسمت می توانیم هزینه های جاری را تعریف نماییم. به عنوان مثال: آب،...  
تعریف پرسنل
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
تعریف پرسنل
  در سمت راست صفحه اصلی با مراجعه به منوی اطلاعات و کلیک بر روی پرسنل این صفحه باز می شود:   در این پنجره این امکان را خواهید داشت که پرسنل(کارمندان) فست فود،...  
تعریف کالاها و مواد اولیه
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
تعریف کالاها و مواد اولیه
در سمت راست صفحه اصلی با مراجعه به منوی اطلاعات و کلیک بر روی کالاها و مواد اولیه این صفحه باز می شود در این پنجره این امکان را خواهید داشت که کالاهای مورد نیاز...  
گزارش سود ناویژه غذاها
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش سود ناویژه غذاها
در گزارش سود ناویژه غذاها می توانید براساس نام غذا، گروه غذا، تعداد فروش، کل مبلغ فروش، جمع قیمت تمام شده، میزان سود و تاریخ جستجو نمایید    
گزارش سود و زیان
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش سود و زیان
در گزارش سود و زیان می توانید براساس یک بازه تاریخی جستجو نمایید در این گزارش جمع مبالغ فروش، مجموع هزینه تولید غذا، سود ناویژه، جمع دیگر هزینه ها و سود ویژه،...  
گزارش عملیات مالی هزینه ها
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش عملیات مالی هزینه ها
در گزارش عملیات مالی هزینه ها می توانید براساس نام هزینه، نوع عملیات، مبلغ، تاریخ، ساعت و توضیحات جستجو نمایید توجه: با انتخاب هر هزینه، جمع هزینه مورد نظر نیز...  
گزارش عملیات مالی پرسنل
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش عملیات مالی پرسنل
  در گزارش عملیات مالی پرسنل می توانید براساس نام پرسنل، نوع عملیات، مبلغ، تاریخ، ساعت و توضیحات جستجو نمایید.   اگر تراکنشی که انتخاب می باشد، تراکنش...  
گزارش عملیات مالی مشترک
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش عملیات مالی مشترک
در گزارش عملیات مالی مشترک می توانید براساس نام مشترک، نوع عملیات، مبلغ، تاریخ، ساعت و توضیحات جستجو نمایید   اگر تراکنشی که انتخاب می باشد، تراکنش مربوط به...  
گزارش عملیات مالی پیک
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش عملیات مالی پیک
  در گزارش عملیات مالی پیک می توانید براساس نام پیک، نوع عملیات، مبلغ، تاریخ، ساعت و توضیحات جستجو نمایید. اگر تراکنشی که انتخاب می باشد، تراکنش مربوط به...  
گزارش عملیات مالی صندوق
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش عملیات مالی صندوق
در گزارش عملیات مالی صندوق می توانید براساس نام صندوق، نوع عملیات، مبلغ، تاریخ، ساعت و توضیحات جستجو نمایید     اگر تراکنشی که انتخاب می باشد، تراکنش مربوط...  
گزارش ریز هزینه ها
[ چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ]
گزارش ریز هزینه ها
در گزارش ریز هزینه ها می توانید براساس نوع هزینه ، مبلغ، توضیحات و یک بازه تاریخی جستجو نمایید.  
۱ , ۲ , ۳ , ۴ »»»