صفحه اصلی » راهنما » فرم های عملیاتی » انتقال وجه بین صندوق ها
انتقال وجه بین صندوق ها
 انتقال وجه بین صندوق ها زمان انتشار: چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ۱۷:۱۱

 

در سمت راست صفحه اصلی با مراجعه به منوی عملیات و کلیک بر روی انتقال وجه بین صندوق این صفحه باز می شود:

 

توسط این بخش می توانیم مبلغ مورد نظر را از یک صندوق به صندوق دیگر منتقل نماییم.

اقدامات لازم جهت واریز انتقال وجه صندوق:

1.        صندوق مبداء و مقصد را انتخاب می نماییم. (موجودی هر صندوق در زیر آن نمایش داده می شود.)

2.     مبلغ مورد نظر جهت انتقال را در قسمت «مبلغ انتقال» یادداشت می نماییم و چنانچه توضیحاتی داشته باشد، آن را یادداشت می نماییم.

3.      بر روی دکمه «انتقال وجه» کلیک می نماییم، پیغام ذیل نمایش داده خواهد شد:


4.       در صورت تایید پیغام فوق، مبلغ مورد نظر از موجودی صندوق مبداء کسر و به موجودی صندوق مقصد افزوده خواهد شد.

توجه: نمی توانید صندوق مبداء و مقصد را یکسان انتخاب نمایید.

توجه: چنانچه مبلغی که قصد انتقال آن را از صندوق مبداء به صندوق مقصد داریم، بیش از موجودی صندوق مبداء باشد، پیغام ذیل نمایش داده خواهد شد و شما مجاز به انجام این عملیات نخواهید بود