ثبت هزینه
ثبت هزینه زمان انتشار: چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ۱۶:۳۱

در سمت راست صفحه اصلی با مراجعه به منوی عملیات و کلیک بر روی ثبت هزینه این صفحه باز می شود:

 

 در این پنجره می توانید هزینه های مورد نظر را ثبت نمایید.

توجه: با انتخاب هر صندوق، موجودی و کاربر صندوق نیز به شما نمایش داده خواهد شد.

از این پنجره به گزارش ریز هزینه ها هم دسترسی خواهید داشت. (مراجعه شود به گزارش ریز هزینه ها)