صفحه اصلی » راهنما » گزارشات » گزارش سود ناویژه غذاها
گزارش سود ناویژه غذاها
گزارش سود ناویژه غذاها زمان انتشار: چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ۱۵:۴۷

در گزارش سود ناویژه غذاها می توانید براساس نام غذا، گروه غذا، تعداد فروش، کل مبلغ فروش، جمع قیمت تمام شده، میزان سود و تاریخ جستجو نمایید