صفحه اصلی » راهنما » گزارشات » گزارش سود و زیان
گزارش سود و زیان
گزارش سود و زیان زمان انتشار: چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ۱۵:۴۶

در گزارش سود و زیان می توانید براساس یک بازه تاریخی جستجو نمایید

در این گزارش جمع مبالغ فروش، مجموع هزینه تولید غذا، سود ناویژه، جمع دیگر هزینه ها و سود ویژه، جهت بررسی کاربر نمایش داده خواهد.