صفحه اصلی » راهنما » گزارشات » گزارش عملیات مالی هزینه ها
گزارش عملیات مالی هزینه ها
گزارش عملیات مالی هزینه ها زمان انتشار: چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ۱۵:۴۴

در گزارش عملیات مالی هزینه ها می توانید براساس نام هزینه، نوع عملیات، مبلغ، تاریخ، ساعت و توضیحات جستجو نمایید

توجه: با انتخاب هر هزینه، جمع هزینه مورد نظر نیز نمایش داده می شود