صفحه اصلی » راهنما » گزارشات » گزارش عملیات مالی پرسنل
گزارش عملیات مالی پرسنل
گزارش عملیات مالی پرسنل زمان انتشار: چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ۱۵:۳۸

 

در گزارش عملیات مالی پرسنل می توانید براساس نام پرسنل، نوع عملیات، مبلغ، تاریخ، ساعت و توضیحات جستجو نمایید.

 

اگر تراکنشی که انتخاب می باشد، تراکنش مربوط به فاکتور باشد، با کلیک بر روی نمایش فاکتور می توانید ریز فاکتور مورد نظر را مشاهده نمایید.

 

توجه: با انتخاب هر پرسنل، مانده حساب پرسنل مورد نظر نیز نمایش داده می شود.