صفحه اصلی » راهنما » گزارشات » گزارش عملیات مالی مشترک
گزارش عملیات مالی مشترک
گزارش عملیات مالی مشترک زمان انتشار: چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ۱۵:۳۵

در گزارش عملیات مالی مشترک می توانید براساس نام مشترک، نوع عملیات، مبلغ، تاریخ، ساعت و توضیحات جستجو نمایید

 

اگر تراکنشی که انتخاب می باشد، تراکنش مربوط به فاکتور باشد، با کلیک بر روی نمایش فاکتور می توانید ریز فاکتور مورد نظر را مشاهده نمایید.

توجه: با انتخاب هر مشترک، مانده حساب مشترک مورد نظر نیز نمایش داده می شود.