صفحه اصلی » راهنما » گزارشات » گزارش عملیات مالی پیک
گزارش عملیات مالی پیک
گزارش عملیات مالی پیک زمان انتشار: چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ۱۵:۳۴

 

در گزارش عملیات مالی پیک می توانید براساس نام پیک، نوع عملیات، مبلغ، تاریخ، ساعت و توضیحات جستجو نمایید.

اگر تراکنشی که انتخاب می باشد، تراکنش مربوط به فاکتور باشد، با کلیک بر روی  می توانید ریز فاکتور مورد نظر را مشاهده نمایید.

توجه: با انتخاب هر پیک، مانده حساب پیک مورد نظر نیز نمایش داده می شود