صفحه اصلی » راهنما » گزارشات » گزارش عملیات مالی صندوق
گزارش عملیات مالی صندوق
گزارش عملیات مالی صندوق زمان انتشار: چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ۱۵:۲۵

در گزارش عملیات مالی صندوق می توانید براساس نام صندوق، نوع عملیات، مبلغ، تاریخ، ساعت و توضیحات جستجو نمایید

 

 

اگر تراکنشی که انتخاب می باشد، تراکنش مربوط به فاکتور باشد، با کلیک بر روی نمایش فاکتور می توانید ریز فاکتور مورد نظر را مشاهده نمایید.

توجه: با انتخاب هر صندوق، موجودی صندوق جاری در زیر نام صندوق نمایش داده می شود.