صفحه اصلی » پرسش متداول » نرم افزاری » پس از وارد کردن رمز عبور نرم افزار بسته می شود
پس از وارد کردن رمز عبور نرم افزار بسته می شود
پس از وارد کردن رمز عبور نرم افزار بسته می شود زمان انتشار: دوشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۰ ۱۴:۴۴

در این مواقع یا اینکه رمز را اشتباه وارد می کنید یا تاریخ سیستم به عقب برگشته است باید تاریخ سیستم  را تنظیم کنید