صفحه اصلی » پرسش متداول » نرم افزاری » نمایش پیغام عدم فعال سازی
نمایش پیغام عدم فعال سازی
نمایش پیغام عدم فعال سازی زمان انتشار: سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ ۱۷:۵۷

کد فعال سازی وارد شده صحیح نمی باشد

* کد فعال سازی اشتباه است. صحت کد فعال سازی را بررسی نمایید.

* تاریخ سیستم شما اشتباه است. تاریخ سیستم را مطابق با تاریخ صحیح رایج تنظیم نمایید.

* کد فعال سازی در همان روز که دریافت شده، استفاده نشده است.مجددا برای دریافت کد فعال سازی اقدام کنید.