صفحه اصلی » پرسش متداول » نرم افزاری » موجودی صندوق کمتر از میزان واقعی باشد
موجودی صندوق کمتر از میزان واقعی باشد
موجودی صندوق کمتر از میزان واقعی باشد زمان انتشار: سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ ۱۷:۴۳

موجودی صندوق در نرم افزار از موجودی صندوق واقعی کمتر است امکان دارد چند فاکتور به صورت بیرون بر و  ارسال توسط پیک زده شده باشد و با پیک تسویه نشده باشد . یا اینکه در قسمت ثبت هزینه ها هزینه ای را ثبت کرده باشیم که باعث شود از موجودی صندوق کم شده باشد.