صفحه اصلی » پرسش متداول » سخت افزاری » چاپگر در نرم افزار آریاسان رستورانی چاپ نمی کند
چاپگر در نرم افزار آریاسان رستورانی چاپ نمی کند
چاپگر در نرم افزار آریاسان رستورانی چاپ نمی کند زمان انتشار: سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۳:۴۰

 هنگامی این اتفاق می افتد که یکی از حالات زیر پیش آمده باشد:

-----

 

 

1. چاپگر خاموش است.

2. کابل چاپگر قطع استنتیجه: چاپگر در تست سخت افزاری چاپ می کند، ولی از طریق کامپیوتر چاپ نمی کند.

  • کابل شبکه مابین کابل های تبدیل چاپگر قطع است.
  • کابل های تبدیل چاپگر قطعی دارد.
  • درگاه (پورت) مربوط به چاپگر در پشت کامپیوتر یا پشت چاپگر قطع است.
  • درگاه (پورت) کامپیوتر یا چاپگر دچار مشکل شده است.

3. کابل برق چاپگر قطعی داردنتیجه: چاپگر روشن نمی شود.

  • پریز برق را چک کنید.
  • دوشاخه برق چاپگر را چک کنید.
  • مطمئن شوید که سیم های برق آداپتور قطعی ندارد.

4. اتمام رول کاغذنتیجه: چراغ خطای چاپگر(قرمز) روشن است و بوق خطا می زند.

  • رول کاغذ تمام شده یا در دستگاه نیست.

5. ایراد سخت افزاری چاپگر.  نتیجه: چاپگر در تست سخت افزاری چاپ نمی دهد.

6. چاپگر نصب نیست! چاپگر را از طریق درایور مربوطه نصب نمایید.

7. Port ی که چاپگر به وسیله آن نصب شده بود، جابه جا شده است. چاپگر را به پورتی متصل نمایید که از طریق آن نصب شده است.

8. در نرم افزار زعفران در قسمت تنظیمات -> تنظیمات خطوط چاپ، تنظیمات صحیح نمی باشد. (مراجعه شود به راهنمای نرم افزار - بخش تنظیمات چاپ)