تعریف هزینه ها
تعریف هزینه ها زمان انتشار: چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۰ ۱۶:۲۵

در سمت راست صفحه اصلی با مراجعه به منوی اطلاعات و کلیک بر روی هزینه ها این صفحه باز می شود:

در این قسمت می توانیم هزینه های جاری را تعریف نماییم. به عنوان مثال: آب، برق، گاز، تلفن، حقوق پرسنل، پاداش و عیدی و ... را تعریف نماییم